ELECCIONES MUNICIPALES 2019

PROGRAMA EN VALENCIÀ

Menys impostos: Rebaixa de l'IBI i de l´ICIO

Reduirem l'IBI a tots els vinarossencsi recuperarem les bonificacions per als locals comercials, oficines, restaurants i famílies nombroses.

Reduirem  l´ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) com a mínim en un 50% per a fomentar l'activitat econòmica.

Aposta per la costa nord i sud

Crearem la regidoria de costa nord i costa sud per a tractar les problemàtiques específiques dels vinarossencs que viuen en estes zones.

Millorarem l'enllumenat públic executant els projectes existents i redactant projectes nous per a zones que encara no disposen d'estes.

Incrementarem la seguretat ciutadana amb la creació d'un dispositiu específic  i exclusiu de vigilància per a costa nord i sud i ermita.

Iniciarem la transformació de la carretera de la costa nord, convertint-la en  unidireccional amb carril bici, voreres i il·luminació adequada.

Incrementarem el nombre de papereres en les zones turístiques nord i sud.

Reestructuració i control de les zones de depòsit de restes de poda per a evitar la mala imatge actual.

Noves zones verdes en nucli urbà

La plaça del Primer de maig serà un espai verd.

Desenvoluparem el PAI de la Torre Ballester per a convertir-lo en un espai verd i obert a tots els vinarossencs.

La plaça Jovellar serà un nou espai verd.

Crearem una nova zona verda a l'entorn de l'Avinguda Leopoldo Querol.

Centrats en l'ocupació

Possibilitarem un centre especial d'ocupació vinculat a l'hostaleria.

Millors infraestructures i servicis públics

La passarel·la per als vianants per a unir el passeig de *Fora *Forat i *Els *Cossis serà una realitat.

Construcció efectiva i posada en marxa de la residència per a persones de la tercera edat.

Posarem en marxa un Pla Integral de Millora dels carrers de Vinaròs amb el pla quadriennal d'asfaltats urbans.

Instal·larem noves zones de jocs infantils i ampliarem algunes de les ja existents.

Urbanitzarem la plaça de l'estació.

Apostarem per campanyes de conscienciació per a mantindre més neta la nostra ciutat.

Posada en valor de l'espai natural de Sól de Riu i el d´Aiguaoliva.

Impulsarem la millora i conservació dels camins rurals del terme municipal.

Creació d'una reguarda d'emergències per a reparar els actes vandàlics o desperfectes en la via pública.

Posarem en marxa el programa “Vinaròs bonic” amb exempcions fiscals per a aquells habitatges que restauren les seues façanes, amb exempcions del pagament de l'Impost de construccions, instal·lacions i obres.

El benestar de les persones

Impulsarem una escola d'estiu per a persones amb necessitats especials.

L'aposta per la cultura

Incrementarem la col·laboració amb les entitats culturals.

Finalitzarem la digitalització de tots els fons de l'arxiu històric municipal.

Incrementarem els fons de la Biblioteca municipal fins a aconseguir un mínim de 50.000 llibres i 5.000 documents audiovisuals.

Potenciarem el préstec de llibres electrònics.

Mantindrem les campanyes d'excavació i la consolidació de les estructures del poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia.

Gestionarem la restauració de les pintures d'arquitectures fingides de la façana de l'església Arxiprestal.

La Casa de la Vila serà un espai més a la disposició de la cultura local.

Aconseguirem el reconeixement de col·lecció museística per a l'obertura del museu de les cavallerisses  de l'ermita de la Misericòrdia i Sant Sebastià.

Potenciarem les visites guiades estables per a donar a conéixer i promocionar els elements patrimonials de la nostra ciutat.

Turisme i  comerç: motors econòmics

El comerç i el turisme seran motors econòmics de Vinaròs a través de campanyes de promoció consensuades amb els sectors implicats. Posicionarem la “Marca Vinaròs” com a espai d'oportunitats per a tots. Consolidarem les iniciatives comercials existents i explorarem de noves segons la demanda.

Fomentarem el turisme cultural de qualitat .Treballarem perquè el port de Vinaròs sigue d'arribada per a creuers.

Gestionarem davant les administracions la captació del “turisme de salut” i potenciarem el “turisme esportiu”. Consolidarem el turisme familiar i de sol i platja.

Potenciarem el turisme gastronòmic en col·laboració directa amb els empresaris del sector.

Millorarem les senderes i zones verdes per a potenciar el turisme i oferir diferents alternatives.

Dotarem a les platges del *Fortí i *Fora *Forat d'un espai vigilat i gratuït per a les pertinences dels banyistes i crearem el servici d'identificació dels menors en les principals platges de la ciutat.

Crearem la Setmana del xocolate per a promocionar-lo com un aliment tradicional fabricat a Vinaròs.

Els joves seran el motor del progrés

Millorarem les instal·lacions del Casal Jove.

Obrirem el Casal Jove també a l'estiu adaptant les activitats a la demanda.

Elaborarem una programació específica per a adolescents en el Casal Jove.

Potenciarem  el Parc de Nadal i el campus d'estiu L’illa.

Augmentarem l'oferta formativa i lúdica per als adolescents i joves vinarossencs.

 Potenciarem el voluntariat jove.

Ampliarem els descomptes municipals en el programa del Carnet Jove i es promocionarà l'adhesió de comerços locals a aquest programa.

Estudiarem l'obertura en horari nocturn i de cap de setmana de les diferents instal·lacions municipals esportives i culturals, així com la realització d'activitats d'oci alternatiu en aquests horaris.

L'educació per a aconseguir una generació més preparada

Ajudarem les AMPAS en la realització de les Escoles matineres per a continuar facilitant la vida familiar i laboral.

Incrementarem la *Easter *English en les vacances de Setmana Santa i la “*escoleta de Nadal” per a potenciar l'aprenentatge de l'anglés entre els alumnes d'educació primària.

Impulsarem mesures de suport per a evitar el fracàs escolar entre els alumnes de primària i reduir el fracàs entre els joves d'educació secundària.

Esport per a aconseguir una societat més sana i dinàmica

Potenciarem l'esport base i el foment dels hàbits de vida saludables en tots els segments d'edat de la població.

Apostem pels esdeveniments esportius com un dinamitzador turístic i econòmic: 10 K nocturn i altres proves d'esport popular.

Elaborarem un pla director d'infraestructures esportives.

Fomentarem l'ús de la bicicleta ampliant els carrils-bici existents.

Facilitarem la reserva telemàtica de les instal·lacions esportives i inscripcions telemàtiques.

Ampliarem l'oferta esportiva i d'instal·lacions en col·laboració amb els clubs i associacions locals.

Ampliarem l'horari de les Escoles Municipals d'Iniciació Esportiva (*EMIARE) tant durant el curs com en períodes vacacionals.

Festes i tradicions

Donarem suport i potenciarem les festes com un element de creació de riquesa i atracció turística.  Creació de les festes de la primavera.

Apostarem per la dinamització de la nit a Vinaròs com a referent comarcal.

Procurarem el retorn d'un festival de música diürn.

Potenciarem els festejos taurins en la nostra plaça de bous.

Facilitarem les gestions a aquelles entitats que desitgen utilitzar la plaça de bous per a esdeveniments taurins.

Mantindrem i potenciarem les festes tradicionals com Sant Sebastià, San Juan i Sant Pere, Nadal, etc…

Habilitarem la plaça de bous per a altres usos.

Una administració eficaç  i transparent

Reestructurarem les dependències municipals per a millorar el servei i continuar generant estalvi en la despesa corrent.

Aprovarem una nova ordenança de govern obert i participació ciutadana per a incrementar la transparència municipal.

Completarem el portal de transparència posat en marxa pel PP en anteriors  legislatures amb tota la informació municipal.

Donarem compte del compliment del programa electoral i d'altres accions a través de la web municipal.

La discapacitat no ha de trobar obstacles

Creació efectiva  el Consell de Persones amb Discapacitat.

Possibilitarem un nou centre especial d'ocupació vinculada a l'hostaleria.

Realitzarem quantes campanyes siguen necessàries per a conscienciar a la ciutadania sobre la realitat de les persones amb discapacitat.

Promourem l'autoocupació per a persones amb discapacitat.

Treballarem per a reclamar un centre ocupacional.

Crearem programes centrats en l'oci inclusiu, temps lliure i respir familiar.

Potenciarem la pràctica esportiva en instal·lacions públiques mitjançant l'oci inclusiu.

Realitzarem controls de les targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda per a evitar el seu ús indegut.

Apostarem pel turisme accessible per a generar eines que permeten desenvolupar itineraris de turisme adaptat.

Un Vinaròs segur

Ampliarem la plantilla de la Policia Local.

Crearem dispositius específics i exclusius de seguretat per a costa nord, sud i ermita.

Apostarem  per la policia de proximitat i de suport al comerç local.

Treballarem amb la Policia Local per a oferir al ciutadà les millors prestacions.

Obres i serveis que depenen d'altres administracions i per les quals treballarem perquè siguen una realitat

Finalitzarem el carril lúdic esportiu de la carretera de l'Ermita.

Exigirem la construcció del col·legi Jaume I.

Reivindicarem la construcció del segon centre de salut

Reivindicarem el *bulevard en l'antic traçat de la N-340.

Uso de Cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta nuestra Política de COOKIES